Hydrolyse

chemische ontledingsreactie onder opname van een watermolecuul / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Hydrolyse is de splitsing van een chemische binding onder opname van een molecuul water.

Amide_hydrolysis.svg
Hydrolyse van een amide tot een carbonzuur en een amine

Bijvoorbeeld de stof ethylacetaat waarvan de ester-binding, door de reactie met een watermolecuul, wordt verbroken. Hierdoor wordt ethylacetaat gesplitst in een azijnzuur en ethanol.

Hydrolyse kan worden gezien als het omgekeerde van een condensatiereactie, met afsplitsing van water.

Oops something went wrong: