Interdisciplinariteit

combinatie van meerdere wetenschappelijke vakgebieden (disciplines) in één vakgebied / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het begrip interdisciplinariteit betekent letterlijk 'tussen de disciplines'. Het gaat om een benaderingswijze in de wetenschap waarbij men zich niet beperkt tot de eigen discipline (vakgebied), maar waar een tussenpositie wordt gecreëerd. Soms is dat door de perspectieven van verschillende wetenschappen te combineren. Na een langere periode kan een interdisciplinaire benadering als combinatie van disciplines zelf ook weer een discipline worden.

De interdisciplinaire benadering is niet nieuw, maar sinds halverwege de twintigste eeuw in zwang.[1] Onderzoeksgroepen binnen de verschillende faculteiten zijn vaak samengesteld uit een team van experts uit verschillende vakgebieden, waardoor projecten een interdisciplinair karakter krijgen. Interdisciplinair onderwijs is vaak pas mogelijk als een interdisciplinair vakgebied is uitgegroeid tot een nieuwe, zelfstandige discipline. Toch zijn er de laatste jaren steeds meer mogelijkheden voor interdisciplinair studeren.

Voorbeelden van uit een interdisciplinair aandachtsgebied voortgekomen disciplines zijn:

Interdisciplinariteit is te onderscheiden van multidisciplinariteit. Multidisciplinaire wetenschap combineert eveneens verschillende disciplines, maar hierbij wordt wél vastgehouden aan de eigen discipline. Multidisciplinariteit gaat dus minder ver dan interdisciplinariteit.