Klimaatvluchteling

een persoon die om dwingende redenen van plotse of geleidelijke veranderingen in hun leefmilieu met een negatieve impact op hun leven of levensomstandigheden, verplicht zijn om te vluchten / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Klimaatvluchtelingen zijn mensen die uit hun woonplaats of land vluchten omdat zij getroffen zijn door de gevolgen van klimaatverandering, veroorzaakt door de menselijke opwarming van de aarde. Deze temperatuurstijging kan leiden tot zeespiegelstijging, overstroming en extreme weersomstandigheden waaronder droogte, tropische cyclonen en tornado's. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont aan de kust, waar de effecten van de temperatuurstijging grote impact kunnen hebben. Derdewereldlanden zullen meer beïnvloed worden door deze overstromingen dan de welvarende landen, aangezien zij geen geld of welwillende regering hebben die kan voorkomen dat deze gebieden overstromen.[1]

De eerste groep mensen die de status van klimaatvluchteling kregen, waren inwoners van het eiland Tuvalu. Zij kregen in 2014 op klimatologische gronden een verblijfsvergunning in Nieuw-Zeeland.[2] Onderzoekers schatten dat het aantal klimaatvluchtelingen, tegen 2050, wellicht kan oplopen tot 150 miljoen mensen.[3]

Oops something went wrong: