Late middeleeuwen

periode in de geschiedenis van Europa, grofweg de 14e en de 15 eeuw / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De late middeleeuwen[1] is in de geschiedenis van Europa de periode van ca. 1270 tot 1500. In Europa kenmerkt deze periode zich door een toenemende verstedelijking, zware economische crises, een heropleving van de geldhandel, en het afbrokkelen van het feodaal systeem, en daarmee ook van de macht van de adel. De langdurige strijd tussen Frankrijk en Engeland, de Honderdjarige Oorlog, verdeelde de Westerse christenheid; ook de economie werd er ongunstig door beïnvloed. In enkele landen werd een begin gemaakt met de vestiging van een sterk centraal gezag.

Cosimodemedicitheolder.jpg
Cosimo de Medici, een late middeleeuwer

Oops something went wrong: