Leerwegondersteunend onderwijs

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Nederlandse leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding behoeven in een van de leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en behoort tot deze opleidingsvorm van voortgezet onderwijs.

Het lwoo heette tot en met schooljaar 1991-1992 individueel beroepsonderwijs (ibo). Vanaf schooljaar 1992-1993 tot en met schooljaar 1997-1998 heette het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo).

Sinds 1 januari 2016 valt leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), net als praktijkonderwijs (pro) onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Dit is een gevolg van de Wet passend onderwijs, die ingevoerd is op 1 augustus 2014.

Lwoo-leerlingen volgen meestal een van de reguliere vormen van vmbo. Op sommige scholen zijn er aparte lwoo-klassen, op veel scholen zitten lwoo-leerlingen in reguliere klassen. Doordat scholen extra financiering krijgen voor lwoo-leerlingen, kunnen de klassen kleiner zijn en krijgen de leerlingen zo meer individuele aandacht.

Oops something went wrong: