cover image

Leges

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Leges, ook wel retributies genoemd, zijn betalingen aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat. Het gaat om een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid (of aan een bevoegd gezag) voor het gebruik van hun diensten of producten. De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Rijbewijs_%28Nederlandse_Antillen%29_-_Model_1986_02.jpg
15 gulden leges voor de afgifte van een rijbewijs op Curaçao

Oops something went wrong: