Licentiaat

oude academische graad die verschillende onderwijsniveaus in verschillende landen vertegenwoordigt / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Licentiaat is een oude academische graad die verschillende onderwijsniveaus in verschillende landen vertegenwoordigt. In België was een licentiaat de academische standaardgraad die verkregen werd na een universitaire studie van in totaal 4 à 5 jaar. Het is het equivalent van de Nederlandse graad van doctorandus. De jaren academische studie die met vrucht dienden te worden voltooid om de graad van licentiaat te behalen, werden kandidaturen en licenties genoemd.

Toegang tot de licenties gebeurde op basis van minstens een relevant kandidaatsdiploma. Zij hielden meestal 2 à 3 jaar studie in.

Door het structuurdecreet, dat de bachelor-masterstructuur invoerde, is de term licentiaat vervangen door de nieuwe aanduiding 'master'. De in Frankrijk gebruikte term "licence" staat gelijk aan een bachelorsdiploma.