Lijst van Romeinse legioenen

Wikimedia-lijst / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van Romeinse legioenen. De legioenen op deze lijst bestonden niet allemaal in dezelfde tijd. Het 7e, 8e, 9e en 10e legioen zijn de oudste legioenen in deze lijst: dit waren de oorspronkelijke legioenen waarmee Julius Caesar vanaf 58 v.Chr. Gallië veroverde.[1] Er waren vele legioenen die hetzelfde nummer hadden: dit komt deels omdat elke veldheer eigen legioenen kon oprichten en verder omdat tijdens de vele burgeroorlogen in het Romeinse Rijk de verschillende partijen ook legioenen oprichtten. Daarom hadden de legioenen behalve een nummer ook een naam.

Roman_Legions_camps_-_AD_80.png
Vestigingsplaatsen der Romeinse legioenen in het jaar 80.
Table info: ...
Het Romeinse leger

Rmn-military-header.png

..Wapens
Close

De legioenenlijst hieronder vermeldt alleen de legioenen tijdens het principaat (27 v.Chr. tot 284). De legioenen tijdens de Romeinse Republiek werden slechts tijdelijk samengesteld voor specifieke campagnes en na 284 waren de legioenen door allerhande hervormingen anders georganiseerd. Omdat over deze periode minder bronnen zijn overgeleverd, is het lastig een goed overzicht van de legioenen uit die periode te geven. Het is wel duidelijk dat deze legioenen verschilden in grootte en organisatie in vergelijking met hun voorgangers, hoewel de legioennummers vaak behouden bleven.