Lijst van farao's

Wikimedia-lijst / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De lijst van farao's geeft een systematisch overzicht over alle tot dusver bekende farao's. Ze omvat de Egyptische koningen van de Proto-dynastieke Periode tot en met Maximinus Daia, de laatste hiëroglifisch gedocumenteerde heerser van Egypte.

Tutanchamun_Maske.jpg
Farao Toetanchamon uit de 18e dynastie.

De basisgegevens, die de fundering van de Egyptische chronologie vormen, zijn afkomstig uit de geschriften van de Egyptische priester Manetho, waarvan het origineel verloren is en slechts door citaten in geschriften van de 1e eeuw v.Chr. tot de 8e eeuw n.Chr. is overgeleverd. Manetho's indeling in 30 dynastieën is tot op heden de grondslag van de Egyptologie, hoewel ze op vele punten is achterhaald. Een bijzonderheid is, dat Manetho de dynastieën ordent naar de lokale herkomst van de heerser en niet naar verwantschapsbetrekkingen.

De namen van de koningen zijn hier gedeeltelijk in het Egyptisch, gedeeltelijk in de Griekse vorm opgegeven. De dateringen houden rekening met de werken van Thomas Schneider (Lexikon der Pharaonen) en Wolfgang Helck. De datums tussen haakjes geven de datering volgens Jürgen von Beckerath (Chronologie des pharaonischen Ägypten) weer.

Afwijkende data in artikels over afzonderlijke farao's zijn door het gebruik van verschillende bronnen (literatuur) van de schrijvers van betreffende artikels niet uit te sluiten.

Oops something went wrong: