Lot (persoon)

Bijbelse figuur / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Lot (Hebreeuws: לוט) is een figuur in de Tenach, de Bijbel en de Koran (Lut), wiens verhaal wordt verteld in het boek Genesis en verschillende soera's. Lot was een neef van Abram (later Abraham geheten), de zoon van Abrams broer Haran.

Sodoma_-_Merian.jpg
Lots vlucht uit Sodom, door Raffaello Sanzio
Lot en zijn dochters, door Hendrik Goltzius, 1616

Abram en Lot trokken weg uit Ur der Chaldeeën, om te gaan naar het land Kanaän. Vanwege een hongersnood weken zij gedurende enige tijd uit naar Egypte. Beiden beschikten over grote rijkdommen en veel vee. Er ontstond onenigheid tussen de beide mannen over het gebruik van het land en zij besloten uit elkaar te gaan. Lot kreeg van Abram de eerste keus en koos voor de vruchtbare vlakte van de Jordaan.[1]