Marker Wadden

natuurgebied in Nederland / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Marker Wadden is een cluster van vijf nieuwe, onbewoonde natuureilanden, die van 2016 tot 2021 kunstmatig in het Nederlandse Markermeer zijn aangelegd. De eilanden liggen gesitueerd op ongeveer vier kilometer van de Houtribdijk, die Enkhuizen en Lelystad verbindt. De afstand tot Lelystad bedraagt negen kilometer. Het cluster eilanden vormde voorlopig de eerste fase van een project dat in de toekomst verder zal of kan worden uitgebreid. In deze fase hebben ze een oppervlakte van ongeveer 800 hectare, ruim één procent van het hele Markermeer. Marker Wadden maakt samen met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen deel uit van Nieuw Land, het nieuwe Nationaal Park dat in 2018 is gevormd.

Quick facts: Eiland van Nederland, Locatie, Land, Locatie,...
Marker Wadden
Eiland van Nederland
Marker Wadden (Flevoland)
Marker Wadden
Locatie
Land Nederland
Locatie Markermeer, gemeente Lelystad
Coördinaten 52° 35 NB, 5° 22 OL
Algemeen
Inwoners onbewoond
Foto's
Markerwad02a.jpg
luchtfoto
Close
Gem-Lelystad-OpenTopo.jpg
Ligging van de Marker Wadden en andere nieuwe natuurgebieden in het Markermeer (2022)
Markermeer2022.jpg
Nieuwe natuurgebieden in het Markermeer (groen= status 2022)
1 = Natuurgebied bij het naviduct
2 = Trintelzand
3 = Marker Wadden
Gebieden in wit = in project.
Video over de Marker Wadden
Marker_Wadden_2018_05_12.jpg
Rondleiding op 12 mei 2018

Het grootste eiland heeft een haven en een aantal natuurvriendelijke gebouwen, die tezamen de Nederzetting op Marker Wadden vormen. Alleen dit hoofdeiland is (in beperkte mate) voor publiek toegankelijk. Er wordt gestreefd naar een natuur- en recreatiegebied met een oppervlakte van uiteindelijk 10.000 hectare (een zevende van het Markermeer), waarvan 4500 hectare bovenwaterlandschap en 5500 hectare onderwater.[1] Hiermee is het een van de grootste natuurprojecten van West-Europa. Het project, waarin Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat samenwerken, beoogt ecologisch herstel door verbetering van de bodem- en waterkwaliteit, maar levert tevens een grote bijdrage aan de biodiversiteit in dit gedeelte van het Markermeer.

De eilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Het project draagt bij aan het natuurherstel van het kwaliteitsarme meer, dat ecologisch gezien in een slechte toestand verkeerde. Ten gevolge van het afsluiten van het Markermeer door de Houtribdijk hoopte zich gedurende vele decennia slib op. Dit slib, in combinatie met de turbulentie van het water, maakte het water in het Markermeer troebel en verstikte het bodemleven, waardoor de ecologische kwaliteit van dit natuurgebied achteruitging. Vissen, waterplanten en schelpdieren hadden moeite met overleven, waardoor er voor trekvogels gebrek aan voedsel dreigde te ontstaan.[2] Met gebruikmaking van dit slib zijn de eilanden gebouwd.

Oops something went wrong: