cover image

Meer uitgebreid lager onderwijs

schooltype in Nederland tussen 1857 en 1968 en in Suriname / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

(Meer) uitgebreid lager onderwijs, afgekort mulo (ook ulo), was in Nederland en Suriname een schooltype na de lagere school.

R.K.U.L.O.School_St_Thomas_v_Aquine_in_Tiel.jpg
De voormalige RK ULO Sint-Thomas van Aquino aan de Jacob Cremerstraat in Tiel. Op de gevel staat: "R.K.U.L.O. SCHOOL St. THOMAS v. AQUINE"

Deze schoolvorm ontstond ten gevolge van de onderwijswet van 1857 en werd afgeschaft na de invoering van de Mammoetwet in 1968. De wettelijke term mulo werd in 1920 bij wet veranderd in ulo, maar veel scholen zijn mulo (ook MULO of M.U.L.O.) blijven hanteren omdat ze dit beter vonden klinken.

In Suriname is de onderwijsvorm in 2021 afgeschaft.

Oops something went wrong: