cover image

Micro-economie

tak van de economische wetenschap die het gedrag van individuele huishoudens en bedrijven bestudeert / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De micro-economie (samengesteld uit de Griekse prefix micro-, dat "klein" betekent, en "economie", van οἶκος (huis) νόμος (wet), letterlijk "huishoudkunde") is een onderdeel van de economische wetenschap. De micro-economie bestudeert hoe individuele economische agenten in een economie (denk aan afzonderlijke huishoudens en bedrijven) beslissingen nemen over de allocatie van schaarse goederen[1], meestal in markten waar goederen of diensten worden gekocht en verkocht. Ze onderzoekt tevens hoe deze beslissingen en gedragingen van invloed zijn op vraag en aanbod van goederen en diensten, hoe prijzen tot stand komen en hoe deze prijzen, op hun beurt, weer vraag en aanbod van goederen en diensten bepalen.[2][3]

Supply-demand-right-shift-demand.svg
Het vraag en aanbodmodel beschrijft hoe prijzen variëren in een poging een balans te vinden tussen aan de ene kant de productbeschikbaarheid bij elke prijs (aanbod) en aan de andere kant de preferenties van mensen met koopkracht bij elke prijs (vraag). De grafiek laat een verschuiving naar rechts van D1 naar D2 in de vraagcurve zien, samen met de daaruit voortvloeiende prijsstijging en de hoeveelheid, die nodig is om een nieuwe "marktruimend" evenwichtspunt op de aanbodcurve (S) te bereiken.

Prijzen beïnvloeden de gedragingen van huishoudens en bedrijven. De micro-economie tracht te verklaren in welke mate prijzen het aan- en verkoopgedrag van de economische agenten beïnvloeden.