Mohammed

Arabisch leider, oprichter en belangrijkste profeet van de islam (ca. 570–632) / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Mohammed (Arabisch: مُحَمَّد بِن عَبد الله, volledige Arabische naam: Moehammad ibn 'Abd Allah ibn 'Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn 'Abd Manaf al-Koeraisji ibn Kielaab ibn Moerra ibn Ka'b ibn Loe'ay ibn Ghalib ibn Fahr) (Mekka, ca. 570Medina, 8 juni 632), was een Arabische religiestichter en wordt door moslims en bahá'ís beschouwd als profeet en boodschapper van God.

1rightarrow_blue.svg Dit artikel gaat over de islamitische profeet. Voor andere personen met deze naam, zie Mohammed (voornaam).
Quick facts: Mohammed, Hoofdambt, Titel, Religie, Echte na...
Mohammed
Dark_vignette_Al-Masjid_AL-Nabawi_Door800x600x300.jpg
Mohammeds naam in kalligrafie
Hoofdambt Islamitische profeet
Titel Zegel der Profeten
Religie Islam
Echte naam Muḥammad ibn ʿAbdullāh
Bijnaam Ahmed (De prijzenswaardige)
Mahmoed (De geprezene)
Qasim (De verdeler)
Maah (De vernietiger)
Haasjir (De samenbrenger)
'Aqib (De laatste)
Fatih (De overwinnaar)
Chatim (Het zegel)
Da'i (De uitnodiger)
Rasjied (De rechtgeleide)
Siraadj (De lamp)
Moenir (De verlichter)
Basjier (De boodschapper met goed nieuws)
Moebassjir (De drager van goed nieuws)
Nadzier (De Waarschuwer)
Moendzir (Degene die waarschuwt)
Haad (De leidsman)
Ta Ha (De zuivere)
Ya Sien (De volmaakte mens)
Ta Sien
Moezzammil (Mantelwikkelaar)
Moeddassir (De Omhulde)
Rasoel (De Boodschapper)
Nabi (De Profeet)
Djami' (Verzamelaar)
Kamil (De Volmaakte)
Sjafi' (De Bemiddelaar)
khaliel (De echte vriend)
Habieb (De Geliefde)
Moestafa (De Gekozene)
Moertada (De Aangename)
Moedjtaba (Uitverkorene)
Moechtaar (onafhankelijke)
Wali (De vriend van God)
Nasier (De helper)
Naasir (De verdediger)
Mansoer (De geholpene)
Qa'im (De standvastige)
Geboortedatum ca. 570
Geboorteplaats Mekka, Hidjaz (huidige Saoedi-Arabië)
Sterfdatum 8 juni 632
Sterfplaats Medina, (huidige Saoedi-Arabië)
Ouders Abdallah ibn Abd al-Muttalib (vader)
Aminah bint Wahb (moeder)
Spiritueel ambt
Periode 583–609 als handelaar
609–632 als religieuze leider
Opvolger Aboe Bakr
Portaal  Portaalicoon   Religie
Islam
Close

In de islam geldt hij als de 25ste in de Koran genoemde en laatste door God (Allah) naar de Arabieren en daarmee aan de mensheid gezonden profeet, na Johannes de Doper (in de islam Yahya) en Jezus (in de islam Isa), die door de joden waren afgewezen, en ook enkele andere profeten die op hun beurt door andere volken waren afgewezen. De meeste profeten in de islam waren Joden en volgens moslims is Mohammed de voltooier van de vestiging van het monotheïstische geloof van de mensheid dat volgens de islam is begonnen met Adam en daarna werd geherintroduceerd door Nuh (Noach), Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes), Isa (Jezus) en de overige profeten. Hij was ook actief als staatsman, sociaal hervormer, koopman, filosoof, redenaar, leraar, wetgever, militair leider en filantroop. In de islam wordt hij als de laatste profeet en boodschapper (rasoel) gezien die de uiteindelijke openbaring van God (Arabisch: الله, Allah), de Koran, heeft ontvangen. Door moslims wordt hij daarom aangeduid als het Zegel der Profeten. Omdat de bahá'ís niet geloven dat hij de laatste profeet is en ook aan de zuiverheid van de koran twijfelen worden zij door moslims niet als moslims gezien.

Vele moslims voegen gegrond op de Ahadith vaak na het horen van de naam Mohammed de formule sallallahu alaihi wa sallam toe ("zegeningen en vrede met hem" of "vrede zij met hem"), in geschreven tekst vaak ook wel afgekort als 's(a)ws' of '(z)v(z)mh' (in het Engels pbuh voor peace be upon him).

Mohammed werd geboren in de westelijke Arabische stad Mekka, een handelsstad die werd gedomineerd door de stam Qoeraisj waar Muhammed tot behoorde. Vlak voordat hij geboren was, stierf zijn vader en nam zijn grootvader Abdal-Moettalib (een van de leiders in Mekka op dat moment) het op zich om voor Mohammed en zijn moeder te zorgen. Vervolgens stierf zijn moeder, toen hij zes jaar was, en vlak daarna ook zijn grootvader. Mohammed werd daarna opgevoed door zijn oom, de leider van de Hashim-stam (een vertakking van de Qoeraisj-stam).

Mohammed scheidde zich met regelmaat af van de rest van zijn gemeenschap, om in een grot genaamd Hira meerdere dagen te gaan bidden. Hier is het waar de eerste overleveringen van de Koran zouden zijn neergezonden aan Mohammed, op 40-jarige leeftijd . Drie jaar na de eerste overlevering begon hij mensen op te roepen tot de islam, dat God één is, dat hij de boodschapper en profeet van God is en dat toewijding en submissie (islam) tot God en alleen God het juiste pad is.[1]

Oops something went wrong: