cover image

Mu (letter)

letter van het Griekse alfabet / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De mu (hoofdletter Μ, kleine letter μ, Oudgrieks: μῦ) is de twaalfde letter van het Griekse alfabet. μ' is het Griekse cijfer voor 40 en ,μ is het Griekse cijfer voor 40 000.

Mu_uc_lc.svg
De hoofdletter en kleine letter mu.
Grieks alfabet
Ααalfa Ννnu
Ββbèta Ξξxi
Γγgamma Οοomikron
Δδdelta Ππpi
Εεepsilon Ρρrho
Ζζzèta Σσςsigma
Ηηèta Ττtau
Θθthèta Υυypsilon
Ιιjota Φφphi
Κκkappa Χχchi
Λλlambda Ψψpsi
Μμmu Ωωomega
Verouderde letters
Digamma_uc_lc.svgdigamma Sho_uc_lc.svgsho
Stigma_uc_lc.svgstigma Qoppa_uc_lc.svgqoppa
Heta_uc_lc.svgheta Sampi_uc_lc.svgsampi
San_uc_lc.svgsan

De mu wordt uitgesproken als een /m/, zoals in meeuw.

Oops something went wrong: