NHG-standaard

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De NHG-standaarden zijn richtlijnen waarnaar een Nederlandse huisarts zou kunnen handelen als hij of zij geconfronteerd wordt met een bepaald gezondheidsprobleem of een bepaalde klacht. Bijvoorbeeld: hoge bloeddruk, suikerziekte, acne, uitblijven van de menstruatie. Er zijn er inmiddels meer dan honderd. Ze zijn via het internet toegankelijk.

Een belangrijke bezigheid van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is het samenstellen en publiceren van deze standaarden. Ze worden samengesteld door deskundigen, waaronder huisartsen, op het gebied van de betreffende standaard, op basis van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek over het probleem.

Hoewel van het begin af aan door het NHG gesteld is dat de protocollen bedoeld zijn als gids en niet als dwingende norm, hebben ze toch een aanzienlijk gezag verworven, en een huisarts die aantoonbaar volgens de standaard heeft gehandeld zal over het algemeen tuchtrechtelijk noch juridisch in de problemen kunnen komen. Vrij algemeen wordt wel aangehouden dat afwijken van het protocol van de standaard met argumenten verdedigbaar moet zijn. Ook in het buitenland worden de standaarden vaak als voorbeeld aangehaald en/of als uitgangspunt voor richtlijnen genomen.

In de standaarden wordt naast een optimale geneeskundige benadering ook nadrukkelijk rekening gehouden met het kostenaspect en met een doelmatige inzet van tijd en geld, beide schaarse artikelen in de gezondheidszorg.

Kritiek op de standaarden is echter zeker mogelijk. Een belangrijk punt is de werkbaarheid: als iedere huisarts de standaard volledig zou volgen bij iedere gelegenheid waarbij hij met een probleem wordt geconfronteerd waarvoor een standaard bestaat, zou de gemiddelde consultduur ongeveer verdubbelen.

Kritiek van huisartsen op een standaard behelst dus vaak dat er ongebruikelijk veel werk van de huisarts wordt gevraagd voor de hoeveelheid tijd die hij heeft; kritiek vanuit de specialistische geneeskunde dat er juist nog te weinig moeite wordt gedaan om zeldzame mogelijkheden uit te sluiten, of te weinig gebruikgemaakt wordt van wel beschikbare maar zeer dure diagnostische methoden, of van slechts iets betere maar veel duurdere geneesmiddelen. De in de standaard gemaakte keuzen worden echter altijd uitvoerig gedocumenteerd aan de hand van een notenapparaat van geraadpleegde onderzoeksverslagen. De verschillen tussen NHG-standaarden en specialistische richtlijnen over hetzelfde of aanverwante onderwerpen zijn niettemin meestal gering.

De standaarden worden met tussenpozen van gemiddeld enige jaren geactualiseerd, het interval hangt enigszins af van de snelheid van de ontwikkelingen op het gebied van de standaard.

Table info: Categorie, NHG-code, Naam, revisiedatum...
CategorieNHG-codeNaamrevisiedatum
AlgemeenM29/samenvattingKinderen met koorts2008
AlgemeenM74/samenvattingOnderzoek van de pasgeborene2001
AlgemeenM106/samenvattingPijn2015
AlgemeenM102/samenvattingSomatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)2013
AlgemeenM47/samenvattingVoedselovergevoeligheid2010
BloedM76/samenvattingAnemie2014
SpijsverteringsorganenM34/samenvattingAcute diarree2014
SpijsverteringsorganenM100/samenvattingBuikpijn bij kinderen2012
SpijsverteringsorganenM99/samenvattingDiverticulitis2011
SpijsverteringsorganenM36/samenvattingMaagklachten2013
SpijsverteringsorganenM94/samenvattingObstipatie2010
SpijsverteringsorganenM71/samenvattingPrikkelbaredarmsyndroom (PDS of IBS)2012
SpijsverteringsorganenM89/samenvattingRectaal bloedverlies2012
SpijsverteringsorganenM22/samenvattingVirushepatitis en andere leveraandoeningen2016
OgenM57/samenvattingHet rode oog2006
OgenM12/samenvattingVisusklachten2015
OrenM49/samenvatting Otitis externa2014
OrenM09/samenvattingOtitis media acuta bij kinderen2014
OrenM18/samenvattingOtitis media met effusie bij kinderen2014
OrenM61/samenvattingSlechthorendheid2014
Hart-vaatstelselM80/samenvattingAcuut coronair syndroom2012
Hart-vaatstelselM79/samenvattingAtriumfibrilleren2013
Hart-vaatstelselM103/samenvattingBeroerte2013
Hart-vaatstelselM84/samenvattingCardiovasculair risicomanagement2012
Hart-vaatstelselM86/samenvattingDiepe veneuze trombose en longembolie2015
Hart-vaatstelselM51/samenvattingHartfalen2010
Hart-vaatstelselM96/samenvattingHet PreventieConsult2011
Hart-vaatstelselM13/samenvattingPerifeer arterieel vaatlijden2014
Hart-vaatstelselM43/samenvattingStabiele angina pectoris2004
Hart-vaatstelselM30/samenvattingVarices2009
BewegingsapparaatM90/samenvattingArtritis2009
BewegingsapparaatM54/samenvattingAspecifieke lagerugpijn2005
BewegingsapparaatM04/samenvattingEnkelbandletsel
BewegingsapparaatM60/samenvattingEpicondylitis2009
BewegingsapparaatM69/samenvattingFractuurpreventie2012
BewegingsapparaatM91/samenvattingHand- en polsklachten2010
BewegingsapparaatM55/samenvattingLumbosacraal radiculair syndroom2015
BewegingsapparaatM107/samenvattingNiet-traumatische knieklachten2016
BewegingsapparaatM92/samenvattingPolymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis2010
BewegingsapparaatM08/samenvattingSchouderklachten2008
BewegingsapparaatM66/samenvattingTraumatische knieproblemen2010
ZenuwstelselM75/samenvattingDuizeligheid2002
ZenuwstelselM19/samenvattingHoofdpijn2014
ZenuwstelselM105/samenvattingHoofdtrauma2015
ZenuwstelselM93/samenvattingPerifere aangezichtsverlamming2010
ZenuwstelselM98/samenvattingZiekte van Parkinson2011
Psychische problemenM104/samenvattingADHD bij kinderen2014
Psychische problemenM62/samenvattingAngst2012
Psychische problemenM77/samenvattingDelier2014
Psychische problemenM21/samenvattingDementie2012
Psychische problemenM44/samenvattingDepressie2012
Psychische problemenM59/samenvattingEnuresis nocturna2006
Psychische problemenM10/samenvattingProblematisch alcoholgebruik2014
Psychische problemenM23/samenvattingSlaapproblemen en slaapmiddelen2014
Psychische problemenM85/samenvattingStoppen met roken2011
LuchtwegenM11/samenvattingAcute keelpijn2015
LuchtwegenM33/samenvattingAcute rhinosinusitis2014
LuchtwegenM78/samenvattingAcuut hoesten2013
LuchtwegenM48/samenvattingAllergische en niet-allergische rhinitis2006
LuchtwegenM24/samenvattingAstma bij kinderen2014
LuchtwegenM27/samenvattingAstma bij volwassenen2015
LuchtwegenM26/samenvattingCOPD2015
LuchtwegenM35/samenvattingInfluenza en influenzavaccinatie2008
Huid en subcutisM15/samenvattingAcne2007
Huid en subcutisM68/samenvattingBacteriële huidinfecties2007
Huid en subcutisM70/samenvattingDecubitus2015
Huid en subcutisM64/samenvattingDermatomycosen2008
Huid en subcutisM37/samenvattingEczeem2014
Huid en subcutisM101/samenvattingLichen sclerosus2012
Huid en subcutisM39/samenvattingPsoriasis2014
Huid en subcutisM16/samenvattingUlcus cruris venosum2010
Endocriene klieren/voeding/metabolismeM01/samenvattingDiabetes mellitus type 22013
Endocriene klieren/voeding/metabolismeM95/samenvattingObesitas2010
Endocriene klieren/voeding/metabolismeM31/samenvattingSchildklieraandoeningen2013
UrinewegenM46/samenvattingIncontinentie voor urine bij vrouwen2015
UrinewegenM42/samenvattingMictieklachten bij mannen2013
UrinewegenM63/samenvattingUrinesteenlijden2015
UrinewegenM05/samenvattingUrineweginfecties2013
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM58/samenvattingAmenorroe2007
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM02/samenvattingAnticonceptie2011
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM73/samenvattingDe overgang2012
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM07/samenvattingDiagnostiek van mammacarcinoom2008
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM38/samenvattingFluor vaginalis2005
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM82/samenvattingHet soa-consult2013
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM03/samenvattingMiskraam2004
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM50/samenvattingPelvic inflammatory disease2005
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM97/samenvattingPreconceptiezorg2011
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM06/samenvattingPreventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom2009
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM87/samenvattingSeksuele klachten2015
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM25/samenvattingSubfertiliteit2010
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM28/samenvattingVaginaal bloedverlies2014
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouwM32/samenvattingZwangerschap en kraamperiode2015
Close