cover image

Neutron

ongeladen subatomair deeltje / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een neutron is een subatomair deeltje zonder elektrische lading dat voorkomt in atoomkernen. Het is opgebouwd uit drie quarks, namelijk twee downquarks en een upquark. Alle atoomkernen op een na bevatten naast een of meer protonen ook een of meer neutronen. De enige uitzondering is protium (1H, de meest voorkomende vorm van waterstof), waarvan de kern uit alleen één proton bestaat. De massa van het neutron is vrijwel gelijk aan die van het proton (het neutron is iets zwaarder), maar het neutron mist de positieve lading van het proton.

1rightarrow_blue.svg Zie voor de draagraket met de naam Neutron het artikel Neutron (draagraket).
Quick facts: Neutron, Samenstelling, Interactiekrachten, S...
Neutron
Neutron.png
Neutron bestaande uit quarks (paars) en gluonen (rood)
Samenstelling 1 upquark, 2 downquarks
Interactiekrachten Zwakke, sterke, elektromagnetische kracht en gravitatiekracht
Symbool n, n0
Antideeltje Antineutron
Ontdekt James Chadwick (1932)
Massa 1,67493 × 10−27 kg
939,565 MeV/c2
1,008665 u
Vervalt naar of anders
Elektrische lading 0 e
Spin ½
Close
Bouw_materie.PNG
Materie bestaat op de kleinste schaal uit elementaire deeltjes