Overeenkomst (contract)

afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een overeenkomst, contract of convenant is een afspraak tussen ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen – de partijen, of specifieker contractanten – over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen – de te leveren prestatie – of laten.

Contract_for_the_participation_in_a_television_programme%2C_1975.jpg
Contract voor deelname aan een Engels televisieprogramma, Northam, Engeland, 1975.
Handshake.jpg
Het gebruik om na het sluiten van een overeenkomst elkaars handen te schudden. Diploma-uitreiking aan een Iraakse politieman na een cursus door Amerikaanse mariniers, 2004.

Overeenkomsten moeten worden onderscheiden van verbintenissen: een overeenkomst schept wel een verbintenis, maar het omgekeerde is niet altijd het geval. Als iemand een ander schade toebrengt kan daaruit een verbintenis ontstaan die te vergoeden.

Oops something went wrong: