cover image

Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

VN verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) is een overeenkomst waarbij 54 landen zijn aangesloten, waaronder België (sinds 25 augustus 1960) en Nederland (sinds 1 november 1963).[1] Deze overeenkomst, ook bekend als het ADR, bevat bepalingen voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Roos_Scania_R400.jpg
Een vrachtwagen vervoert gevaarlijke stoffen conform het ADR.

De afkorting ADR was oorspronkelijk van de Franse benaming van de overeenkomst: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, welke in 2021 is gewijzigd. Ondanks deze wijziging bleef de afkorting onveranderd.[2]