Rederij

bedrijf dat goederen transporteert per schip / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een reder is een persoon die eigenaar is van een of meer schepen, of daar minimaal een controlerend belang in heeft. Veel schepen zijn ondergebracht in een eigen onderneming apart van de andere activa. Voor de scheepsexploitatie wordt dan in veel gevallen nog gebruikgemaakt van een apart kantoor. Er is daarentegen sprake van een rederij als schepen van een onderneming onder een gemeenschappelijke naam in de vaart worden gebracht. De naam is uitdrukkelijk bij akte overeengekomen, en deze akte is ingeschreven in het register.

Table info: ...
Bevrachter
Scheepswerf
Vrachthandel
Derivatenmarkt
Reisbevrachting
Tijdbevrachting
Schip/ transport
Geld
Rederijen ←Nieuw schip
Geld→
Scheepsbouwmarkt

Scheepshandel

←Geld
Geld→
←Geld
Oud schip→
Sloopmarkt

Rederij

Sloopwerf
De scheepshandel volgens Stopford[1]
Close

De reder of rederij is aansprakelijk voor alle verbintenissen die voortkomen uit de exploitatie van het schip, waaronder aanvaringen. Een rederij stelt haar schepen inclusief aangestelde bemanning soms ter beschikking van een andere partij die de economische exploitatie voor haar rekening neemt. De rederij blijft in verreweg de meeste gevallen echter aansprakelijk voor het schip. Veel rederijen hebben een scheepsagent in dienst die de lading verzamelt en de vrachtbetalingen int.

Oops something went wrong: