Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met als tweede officiële citeertitel RVV 1990, is (inmiddels[1]) een uitvoeringsbesluit bij de Wegenverkeerswet 1994. In het RVV zijn de verkeersregels en verkeerstekens te vinden die in Nederland van toepassing zijn. Het is op 1 november 1991 van kracht geworden.

Het Belgische equivalent hiervan is de Wegcode of het Verkeersreglement.

Het RVV 1990 is veel minder uitgebreid dan de eerdere versie van het RVV, het zogenaamde RVV-1966. Onder het motto Geef je verstand eens voorrang zijn in het RVV 1990 veel gedetailleerde artikelen geschrapt. Deze artikelen waren veel weggebruikers onbekend en bovendien moeilijk te handhaven. Een voorbeeld hiervan is het verbod op het schuin oversteken van de straat - bij een drukke weg doe je dat vanzelf niet en bij een rustige weg wordt het niet erg gevonden, zodat het verbod eigenlijk overbodig is. Het resultaat is een RVV op kernpunten, dat echter volgens sommige juristen erg summier is.

Onveilig gedrag dat niet valt onder het RVV kan altijd nog bestraft worden op het kapstokartikel uit de Wegenverkeerswet, waarin staat: "Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd." (art. 5 WVW).

In 2011 werd het ontwerp van diverse verkeersborden licht aangepast om de problemen die kleurblinden ondervinden te ondervangen: borden met een rode randen kregen een wit randje en waar rood en blauw elkaar raken wordt ook een witte rand scheidingslijn voorzien.