cover image

Rijksvastgoedbedrijf

vastgoedorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de vastgoedorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid. Het RVB is verantwoordelijk voor beheer en instandhouding van vastgoedobjecten in gebruik door de Nederlandse staat. Hieronder vallen onder meer ministeries, kazernes en andere defensieterreinen, rechtbanken, gevangenissen, vliegvelden, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen.

Quick facts: Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Geschiedenis, Opg...
Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Logo_rijksvastgoedbedrijf.svg
DenHaag7.JPG
Ministerie van Financiën waar het Rijksvastgoedbedrijf is gevestigd
Geschiedenis
Opgericht 1 juli 2014
Voorganger(s) Dienst Vastgoed Defensie,
Rijksgebouwendienst,
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf
Geschiedenis
Type Agentschap[1]
Directeur Annet Bertram[1] (directeur-generaal)
Valt onder Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jurisdictie Nederland
Hoofdkantoor Korte Voorhout 7, Den Haag
Media
Website www.rijksvastgoedbedrijf.nl
Close

Het Rijksvastgoedbedrijf is, gezien de departementsoverstijgende taken, onderdeel van het Directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk[2] (DGVBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is op 1 juli 2014 functioneel ontstaan door een fusie van de vastgoedonderdelen van het Ministerie van Defensie, waarvan de Dienst Vastgoed Defensie het grootste onderdeel was, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het Ministerie van BZK. Het Rijksvastgoedbedrijf is een baten-lastendienst/agentschap.

Het Rijksvastgoedbedrijf is lid van de Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV), waarin alle betrokken beleidsterreinen vertegenwoordigd zijn. De voorzitter is een Directeur-Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het regieoverleg in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) onder voorzitterschap van de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de plaats waar de operationele afstemming plaatsvindt tussen de verschillende vastgoedorganisaties.