Samenleving

groep mensen die met elkaar leven en hun wisselwerking / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een samenleving of gemeenschap is een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormt en waarbinnen interactie bestaat tussen de groepsleden.

Takeshita_street_view.jpg
Blik op Takeshita Street in Tokio, Japan.

Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal. De samenleving is het studieobject par excellence van de sociologie. Afhankelijk van de context kan men de begrippen samenleving en gemeenschap beperken of uitbreiden in aantal. Bij het minimum van twee personen kan al sprake zijn van samenleven, andere voorbeelden op het niveau van het huishouden zijn het gezin en de woongemeenschap. Iets grotere omvang hebben de buurt of woonwijk, het dorp en de stad. Op het politieke niveau van de staat is 'samenleving' min of meer synoniem aan maatschappij, de nadruk ligt echter meer op de onderlinge verhoudingen tussen mensen en minder op de instituties. [1] In cultureel opzicht is 'samenleving' min of meer synoniem aan volk, een groep mensen met een gedeelde geschiedenis. Een overkoepelende term vormt de 'wereldgemeenschap': het samenleven op de planeet aarde van alle mensen ter wereld (zie ook kosmopolitisme).