cover image

Savitzky-Golayfilter

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een Savitzky-Golayfilter is een wiskundig filter uit de signaalverwerking voor toepassing op equidistante getalsmatige data. De methode is gebaseerd op bestaande wiskundige technieken en werd voor het eerst in 1964 beschreven door Abraham Savitzky en Marcel J. E. Golay.[1] Het filter maakt het oorspronkelijke signaal "gladder", dat wil zeggen vlakt snelle wisselingen af, waardoor ruis wordt uitgefilterd. Tevens kan het filter gebruikt worden om van het gefilterde signaal afgeleiden te bepalen. De afvlakking gebeurt door in het midden van een venster de gefilterde waarde te bepalen als gewogen som van de oorspronkelijke data in het venster. De wegingsfactoren worden bepaald met een polynoom die in een omgeving van het punt goed bij de data past.

Savitzky-golay_pic_gaussien_bruite.svg
Lissage_sg3_anim.gif

Oops something went wrong: