cover image

Schutterij (historisch)

historisch lokale militie in de middeleeuwen, bestaande uit burgers, om hun stad te beschermen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De schutterij of het schuttersgilde was een lokale militie opgericht in de middeleeuwen, bestaande uit burgers, om hun stad of dorp te beschermen en verdedigen bij een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers en intern de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. De kerntaken van de schutterij waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie, brandweer en het leger: het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van de burgers. De naam schutterij komt waarschijnlijk van het schieten, eerder dan van het beschutten.[1]

Schuttersstuk_Ferdinand_Bol.jpg
Officieren van de Goudse schutterij onder leiding van kolonel Govert Suijs sr., geschilderd door Ferdinand Bol in 1653
Bartholomeus_van_der_Helst_-_De_bestuursleden_van_de_schutterscompagnie_van_St-Sebastiaan_te_Amsterdam.jpg
Drie overlieden van de Amsterdamse schutterscompagnie Sint Sebastiaan, Joan Blaeu, Joan van der Poll en Albert Pater geschilderd door Bartholomeus van der Helst in 1653, destijds oefenend in de Handboogdoelen. De vierde man zou volgens Jan Wagenaar de broer van de schilder zijn en kastelein. Anderen suggereren Frans Banning Cocq of Cornelis Jan Witsen
Gildenbreuk_van_Reynegom_DIVA_27-12-2018.jpg
Gildenbreuk van Reynegom van de schutterij van Herenthout