Scriptie

academisch werkstuk voor het behalen van een bepaalde graad / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een scriptie, (eind)verhandeling of thesis (Engels) is een vakinhoudelijk of wetenschappelijk opstel dat een verplicht onderdeel vormt van een opleiding in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en op universiteiten. Vaak is de scriptie een verhandeling over een bepaald onderwerp naar aanleiding van eigen onderzoek. Hoewel het belang van de scriptie en de eisen die eraan worden gesteld per opleiding en studierichting verschillen, is de scriptie meestal het laatste onderdeel van de studie. Na het voltooien van de scriptie aan de universiteit en behalen van alle tentamens studeert men af en verkrijgt men de bij de opleiding behorende academische graad.