Slavernij

vorm van onvrij dienstverband waarbij individuen het lijfeigendom van anderen zijn / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van een ander[1] of als zodanig wordt behandeld en daardoor geen rechten heeft of kan uitoefenen. Slavernij is een vorm van dwangarbeid.

Slaves_ruvuma.jpg
Slaventransport in Afrika naar een schets van David Livingstone, gravure uit Horace Waller: The last journals of David Livingstone in Central Africa, from 1865 to his death, London, 1874
Tropenmuseum_Royal_Tropical_Institute_Objectnumber_2766-3_Smeedijzeren_slavenhalsboei.jpg
Smeedijzeren slavenhalsboei of banditi. Tropenmuseum.
Arabslavers.jpg
19e-eeuwse afbeelding van een Arabische slavenkaravaan in de Sahara

Slavernij bestaat minstens zo lang als de geschiedschrijving. Sinds 2007 is slavernij over de hele wereld verboden.[2] Het wereldwijde verbod is vastgelegd in de Internationale Slavernij-Conventie van 1926 (Slavery Convention of de Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery) die tot stand kwam onder de toenmalige Volkenbond, nadat in enkele eerdere verdragen reeds stappen waren gezet in die richting. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 werd ook een artikel tegen slavernij opgenomen.

Vormen van slavernij komen op verscheidene plekken in de wereld voor. Volgens de Global Slavery Index van de Walk Free Foundation bedroeg het aantal mensen dat gebukt ging onder moderne slavernij in 2016 meer dan 40 miljoen.[3]