Sociale omgeving

het geheel van sociale, culturele, economische, religieuze factoren dat van invloed is op het menselijk gedrag / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Sociale omgeving of milieu is het geheel van sociale, culturele, economische, religieuze factoren dat van invloed is op het menselijk gedrag. Hierbij zijn groepen als het gezin, vrienden en collega's belangrijke factoren, alsook de sociale klasse.

Het milieu waarin men opgroeit, heeft invloed op de sociale reproductie en is tevens de overdracht van de sociale positie van ouders op kind. Dit heeft beperkende gevolgen voor de sociale mobiliteit. Sociale ongelijkheid blijft daardoor langer in stand dan verwacht kan worden.