Usenet

een wereldwijd, gedecentraliseerd netwerk voor de uitwisseling van door de gebruikers gemaakte tekstberichten of binaire bestanden / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Usenet, een samenvoeging van users network, ook bekend als netnews of news, is een wereldwijd, gedecentraliseerd netwerk voor de uitwisseling van door gebruikers op een eigen computer gemaakte of opgeslagen tekstberichten of binaire bestanden.

Berichten worden in zogenaamde nieuwsgroepen geplaatst waarvan de bestanden zich op een van de computers in het netwerk bevinden, dat hoeft geen centrale server te zijn. Gebruikers kunnen zich abonneren op de feed van een nieuwsgroep, de bestanden worden dan van de nieuwsgroep naar de computer van de betreffende gebruiker gestuurd. Of men kan bestanden vanaf de eigen computer in de nieuwsgroep plaatsen.

Er moet daarvoor News toepassingssoftware op de computer worden geïnstalleerd die voor de uitwisseling van data zorgt tussen eigen en andere computers of servers. Deze is tegenwoordig vaak geïntegreerd in email software paketten, de software-structuur lijkt op die van email met als groot verschil dat news berichten bestemd zijn om door anderen te worden gelezen.

De digitale structuur is in 1979 bedacht en ontwikkeld, de eerste bestanden werden in 1980 verzonden tussen twee amerikaanse universiteiten, gebruikmakend van het UUCP transport protocol. In 1981 werd Usenet via een derde universiteit aangesloten op het ARPA-netwerk dat in de 1960er jaren was aangelegd tussen een tiental wetenschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. Later kon gebruik worden gemaakt van het wereldwijde kabelnetwerk van de telefonie, waardoor de toepassing voor een breder publiek toegankelijk werd.

Een nieuwsgroep richt zich meestal op een specifiek onderwerp, gebruikt als er van tekstberichten sprake is een bepaalde taal, en is soms beperkt tot een specifiek land, gebied of instituut.

Usenet wordt voor verschillende doeleinden gebruikt:

  • het discussiëren over onderwerpen, dikwijls door mensen die elkaar niet kennen
  • het stellen en beantwoorden van vragen over allerlei onderwerpen
  • het verspreiden van bestanden zoals afbeeldingen, muziek, en software. Dit kan onrechtmatig of strafbaar zijn wanneer het toepasselijke auteursrecht wordt geschonden of het bezitten en verspreiden van de inhoud strafbaar is gesteld.

De naam Usenet staat voor Unix User Network en is van Unix afgeleid, het besturingssysteem van computers waar het oorspronkelijk op is gebaseerd.

Oops something went wrong: