Veen (grondsoort)

drassig veengebied in oude meerbekkens of depressies in het landschap / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Veengrond is een grondsoort, die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal. Deze natte, sponsachtige grondsoort is gevormd door afgestorven planten in moerassen en later bewaard gebleven onder natte, zuurstofarme omstandigheden. Zo'n ter plaatse gevormde grondsoort wordt wel een sedentaat genoemd.

Peat_artisanal_exploitation2.jpg
Afgestoken veenlaag
Hautes-Fagnes.jpg
Hoge Venen, België
Morasko_leg.jpg
Veenvormend moerasbos in Polen
Veenlens5.jpg
Veenlens in de Grote Geule, België
Turfwinning in Drents hoogveengebied in 1942

In Noord- en West-Nederland worden uitgestrekte veengebieden al honderden jaren vooral als weidegebied voor koeien gebruikt. Gedroogd veen is bruikbaar als brandstof (turf), bodemverbeteraar of bouwmateriaal. Drassige veengebieden of veenmoerassen werden vroeger ook wel moer genoemd. Veen op grote diepte, langdurig blootgesteld aan toenemende druk en temperatuur, verandert in bruinkool of steenkool.