Verhaallijn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een verhaallijn beschrijft binnen een verhaal, boek, film of televisieserie het begin, verloop en einde van wat een personage meemaakt. Verhaallijn wordt soms als synoniem voor plot gebruikt.

In een verhaal kunnen meerdere verhaallijnen zitten. Bij verschillende verhaallijnen in een verhaal spreekt men van subplots. De rode draad is een belangrijk onderdeel van de verhaallijn. Het is een element dat telkens terugkeert, en dat alle gebeurtenissen binnen de verhaallijn met elkaar verbindt.

Als de nadruk ligt op het expliciet maken van de structuur van en de relaties binnen het verhaal, heeft de term plot de voorkeur. Gaat het om een eenvoudige chronologische opsomming van wat er gebeurt, dan is het een verhaallijn.