Vermogensrecht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Twee grote gebieden in het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht.

1rightarrow_blue.svg Met het hieronder behandelde vermogensrecht als rechtsgebied moet niet verward worden een vermogensrecht in de zin van een niet-stoffelijk goed.

Het vermogensrecht geeft onder meer regels voor het verkrijgen en verlies van eigendom, bijvoorbeeld het verkrijgen van de eigendom van een woonhuis door middel van het sluiten van een koopovereenkomst, het vasthouden daarvan bij notariële akte en inschrijving van de akte in de registers van het Kadaster, maar ook de regels voor het aangaan van schulden, het sluiten van een overeenkomst van lening bijvoorbeeld.

Oops something went wrong: