Vigesimaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Vigesimaal betekent twintigtallig en verwijst naar een getalsysteem dat 20 als grondtal hanteert.

  Getalsystemen   

Het wordt onder andere in het Maya, Baskisch en verschillende Keltische talen gebruikt en overblijfselen zijn te vinden in het Deens bij 50, 60, 70, 80 en 90, Frans bij 70, 80 en 90 en de Nederlandse woorden stijg en snees en het Engelse woord score voor een twintigtal. Daarnaast vormde het de basis voor de gewichtenstelsels en de munteenheid van het Britse rijk.

Table info: Getal, Taal, Korte vorm, Lange vorm, Betekeni...
GetalTaalKorte vormLange vormBetekenis
20 Albanees njëzet één twintig
40 Albanees dyzet twee twintig
50Deenshalvtredshalvtredsindstyvehalfderde keer twintig
60Deenstrestresindstyvedrie keer twintig
70Deenshalvfjerdshalvfjerdsindstyvehalfvierde keer twintig
80Deensfirsfirsindstyvevier keer twintig
Fransquatre-vingtsvier twintigen
90Deenshalvfemshalvfemsindstyvehalfvijfde keer twintig
Fransquatre-vingt-dixvier twintig tien
Close