Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

twee richtlijnen van de Europese Unie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke soorten en welke typen natuurgebieden (als leefgebieden voor soorten, habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten.

Oops something went wrong: