Waterrecht

deelgebied van het publiekrecht dat de institutionele kanten van de waterhuishouding regelt / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Waterrecht is dat deelgebied van het publiekrecht dat de institutionele kanten van de waterhuishouding regelt. Hierbij spelen vragen als:

  • Wie zijn er verantwoordelijk voor het waterbeheer en wat zijn hun taken en bevoegdheden?
  • Aan welke eisen dient hun handelen te voldoen en wat voor besluiten kunnen ze nemen? (inhoudelijke regels)
  • Hoe dienen zij besluiten te nemen? (procedurele regels)
  • Hoe dienen al deze regels gehandhaafd te worden? (sancties, rechtsbescherming, aansprakelijkheid)

Doel van het waterrecht is verder:

  • Het water in zijn natuurlijke circulatie en in alle aggregatietoestanden (stromend water, stilstaand water, grondwater, sneeuw, ijs, damp) tegen nadelige invloeden te beschermen
  • De zorg voor de instandhouding van schoonwaterreserves
  • De sanering van verontreinigd water
  • De bescherming van mens en eigendom voor watergevaren (hoogwater)
  • De ordening van de gestelde gebruiksaanspraken aan de waterhulpbronnen die voorhanden zijn