cover image

Dijk (waterkering)

waterkering / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een dijk is een door mensen aangelegde waterkering die het achterliggende land beschermt tegen schade als gevolg van hoogwater en overstromingen. Er zijn verschillende soorten dijken. Ze zijn grofweg onder te verdelen in zeewaterkerende, rivierwaterkerende en binnenwaterkerende lijnvormige landschapselementen.[1]

Dijk_markerwaard.JPG
Primaire waterkering. Links Markermeer, rechts Oostvaardersplassen
Causeway23.jpg
Basaltblokken ter bescherming van het dijklichaam
Wierdijk.jpg
Oude wierdijk van Wieringen. Zo'n steile helling werd in vroeger eeuwen voldoende veilig geacht

Naast de genoemde primaire beschermingsfunctie van dijken zijn deze in voorkomende gevallen voorzien van wegverharding, zodat ze ook gebruikt kunnen worden als verkeersweg.

Oops something went wrong: