cover image

Willem Usselincx

Nederlands ontdekkingsreiziger (1567-1647) / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Willem Usselincx (1567-1647[1]) was een Antwerps zakenman. Hij verbleef lange tijd in Spanje, Portugal en op de Azoren. Hij zag daar de rijkdom van de koloniën. Enige tijd na de Val van Antwerpen trok hij, zoals veel van zijn - calvinistische[2] - stadsgenoten, naar de Noordelijke Nederlanden, in eerste instantie naar Middelburg. Hij was ervan overtuigd dat de opstandige Nederlanden koloniën moesten zoeken om de Spanjaarden te verslaan. In 1621 stond hij mee aan de wieg van de West-Indische Compagnie, plannen die hij al in 1600 op papier had gezet. Zijn bedoelingen waren niet in de eerste plaats commercieel. Hij wenste in de Nieuwe Wereld een nieuwe en betere samenleving tot stand te zien komen. Duizenden Nederlanders wenste hij te zien uitwijken. Geen wingewest, maar een tweede Nederland (Nieuw-Nederland) wilde hij laten ontstaan. Hij werd hiervoor echter onvoldoende gesteund. Met behulp van vooral Zweedse steun richtte hij ook de Zweedse Zuid Compagnie op, dewelke instrumenteel was bij de oprichting van Nieuw-Zweden.

Nieuw-Nederland
1662 1725 Neobelgii Allard Ottens³.jpg

Nederzettingen:

Forten:

Patroonschappen:
Rensselaerswijck
Colen Donck


Gouverneurs van Nieuw-Nederland:
Cornelius Mey (1620-1625)
Willem Verhulst (1625-26)
Pierre Minuit (1626-33)
Wouter van Twiller (1633-38)
Willem Kieft (1638-47)
Peter Stuyvesant (1647-64)
Anthony Colve (1673-74)
Cornelis van Steenwijck (1676) (Acadië)


Luitenant-gouverneurs van de Zuidrivier kolonie:
Johan Paul Jaquet (1655-?)
Alricks (?)
Hinnojosn (?)
Mr. Beekman (1659-1664)

Belangrijke personen:
Jacob Binckes
Adriaen van der Donck
Cornelis Evertsen de Jongste
Kiliaen van Rensselaer
Brant van Slichtenhorst
Cornelis van Tienhoven
Willem Usselincx

Hij is omstreeks 1647 gestorven, nadat hij volledig geruïneerd was na het droogleggen van de Beemster.[3] Hij is geboren in de Zuidelijke Nederlanden 1 jaar voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog en is gestorven op 80-jarige leeftijd, één jaar voor het einde van de oorlog. Ondanks zijn droom van een nieuw Nederland en een nieuw Zweden (in samenspraak met de Nederlanden), in zijn onvermoeibare strijd tegen de Spaanse onderdrukker van zijn vaderland, heeft hij veel leed gedragen en is hij in armoede gestorven.[4]

Willem Usselincx, Rijksmuseum Amsterdam, anoniem, 1637
Map-Novi_Belgii_Nov%C3%A6que_Angli%C3%A6_%28Amsterdam%2C_1685%29.jpg
Novi Belgii Novæque Angliæ, Nicolaes Visscher I (1618–1679).
Nieuw_Nederland_and_Nya_Sverige.svg
Nieuw-Zweden (blauw), Nieuw-Nederland (magenta).

Oops something went wrong: