Zelfstandig bestuursorgaan

Nederlandse organisatie die overheidstaken uitvoert, maar niet direct onder het gezag van een ministerie valt, en die als zodanig bij wet is ingesteld of aangewezen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) is in Nederland een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar die niet direct onder het gezag van een ministerie valt, en die als zodanig bij wet is ingesteld of aangewezen. Het begrip 'zelfstandig bestuursorgaan' is door de staatsrechtgeleerde Michiel Scheltema in de jaren zeventig bedacht.