Den filosofiske doktorgrad (Danmark, Norge og Sverige)

akademisk grad ved universiteter i Danmark, Norge og Sverige / From Wikipedia, the free encyclopedia

Den filosofiske doktorgrad (dansk og norsk), på latin doctor philosophiae, på svensk filosofie doktor, er i Danmark, Norge og Sverige den høyeste grad ved de filosofiske fakulteter (og deres etterfølgerfakulteter). I historisk forstand omfatter graden alle fag som hørte under de filosofiske fakulteter, dvs. alt annet enn teologi, jus og medisin. Graden ble i Danmark og Norge innført i 1824 og i Sverige i 1863, og erstattet den historiske magistergraden som høyeste grad ved de filosofiske fakulteter. Graden forkortes på ulike måter, i moderne tid i Norge som regel som dr.philos., i Danmark som dr.phil. og i Sverige normalt med de forsvenskede betegnelsene fil.dr. eller FD. På norsk er det vanlig å bruke den i Norge vanlige skrivemåten dr.philos. også om grader fra Danmark og Sverige.[1] Graden hadde i utgangspunktet ingen formell tidsnormering; i Norge fikk graden likevel på 1990-tallet en de facto normering til 3 års forskningsarbeid gjennom å «tilsvare» omfanget for organiserte doktorgradsprogrammer med tidsnormering, mens graden i Sverige var normert til 5, senere 4 år. I Danmark er det ingen formell normering, men Videnskabsministeriet opplyser at graden tilsvarer «minst 5–8 års selvstendig og original forskning» etter avlagt «kandidatgrad, mag. art-grad eller ph.d.-grad».[2] Graden omtales tildels som en høyere doktorgrad, spesielt i Danmark.

Septem-artes-liberales_Herrad-von-Landsberg_Hortus-deliciarum_1180.jpg
De syv frie kunstene, de tradisjonelle fagene ved det filosofiske fakultet

Den filosofiske doktorgrad må ikke forveksles med graden ph.d., som i skandinavisk sammenheng først ble innført i Danmark som en formell videreføring av lisensiatgraden, plassert under den filosofiske doktorgrad, og som dessuten avlegges også ved ikke-filosofiske fakulteter/fag. Ph.d. regnes offisielt i Danmark heller ikke som en doktorgrad. Betegnelsen den filosofiske doktorgrad brukes bare om gradene innført på 1800-tallet med en historisk tilknytning til et filosofisk fakultet. Den filosofiske doktorgrad i Skandinavia, som andre grader med betegnelsen «filosofisk doktorgrad», har røtter i den humboldtske universitetstradisjonen.