cover image

Folkeminner. NFL-nytt

From Wikipedia, the free encyclopedia

Folkeminner. NFL-nytt er et tidsskrift utgitt av Norsk Folkeminnelag. Tidsskriftet het tidligere «NFL-nytt», men kom fra og med nr. 57 (høsten 2011) ut under det nye navnet.

Folkeminner_Tidsskrift_for_Norsk_Folkeminnelag.jpg
Folkeminner. Tidsskrift for Norsk Folkeminnelag nr. 55, 57, 65, 66 og 71, tidligere NFL-Nytt.
Quick facts: Folkeminner. NFL-nytt , Nettsted...
Folkeminner. NFL-nytt
Nettstedhttp://www.kulturvern.no/NorskFolkeminnelag.html
Close

Tidsskriftet startet som et rent meldingsblad, slik det opprinnelig ble kalt siden startet i 1974. Hensikten var da å gi medlemmene opplysninger fra styret om årsmøter, seminarer, osv., men bladet har også hele tiden inneholdt vitenskapelige artikler, bokmeldinger, meddelelser, og stoff til ren faglig orientering.[1]

Oops something went wrong: