Norsk Folkeminnelag

From Wikipedia, the free encyclopedia

Norsk Folkeminnelag (NFL) er en frivillig, idealistisk kulturvernorganisasjon stiftet 1920 for å ivareta både innsamling, formidling og forskning innenfor det folkloristiske fagfeltet. Organisasjonens viktigste arbeidsområde er utgivelsen av bokserien Norsk Folkeminnelags skrifter. I tillegg utgir Norsk Folkeminnelag et tidsskrift med tittelen FOLKEMINNER. NFL-nytt, som foruten rene meddelelser fra styret om årsmøter, seminarer, osv., også inneholder artikler om ulike folkloristiske emner, bokmeldinger, og annet til faglig orientering.

Oops something went wrong: