cover image

Figurteater

Figurteater er en samlebeskrivelse for ulike former for scenekunst som bruker figurer, dukker, objekter og scenografi som elementer i framføringen / From Wikipedia, the free encyclopedia

Figurteater er en scenekunstart som kan omfatte dukketeater, skyggespill og andre former for scenekunst. Benevnelsen figurteater ble tatt i bruk på norsk etter inspirasjon fra tysk, foranlediget av at stadig flere scenekunstutøvere benyttet andre objekter enn dukker i sine forestillinger, og dermed anså at begrepet dukketeater ble for snevert.

Dockteaterverkstan figurteaterkompani sin dukketeateroppsetning av Shakespeares Stormen i 2011
Lübecker Theaterfigurenmuseum Skyggeteaterfigurer utstilt i 2009