cover image

Forordning (Den europeiske union)

type bindende rettsakt i EU som trer i kraft uten å måtte vedtas av det enkelte medlemsland / From Wikipedia, the free encyclopedia

Forordning i EU er betegnelsen på de lover (rettsakter) som i sin helhet får bindende virkning i medlemsstatene, fra det tidspunkt som er bestemt. Det er ikke nødvendig med ytterligere gjennomføring i de enkelte medlemsland. Forordningene tilhører den såkalte sekundærretten, det vil si EUs avledede regelverk. Vedtaket om forordningene treffes med grunnlag i EUs traktater (primærretten).[1]

Flag_of_Europe.svg
EUs flagg

En «rettsakt» i EU er en beslutning eller et vedtak som er truffet med hjemmel i EUs grunnleggende traktater.[2]