cover image

Galtung

slekt / From Wikipedia, the free encyclopedia

Galtung er navnet på to slekter uten kjent tilknytning, den norske adelsslekten i middelalderen «Galthe» som gikk ned i bondestanden, og en i stor grad dansk «Galtung»-slekt som fikk adelskap 1646-48.[1] Den middelalderske adelsslekten Galte, også kalt Galtung, hadde fra omkring 1190 sitt sete i Rosendal, eller rettere sagt på gårdene Hatteberg, Eik og Mel som ligger der Baroniet i Rosendal ligger i dag med det store parkanlegget som har fortrengt de opprinnelige gårdene. De yngre Galtungene regner sitt opphav fra Torsnes f.o.m. ca. 1500-tallet gjennom et påstått morsledd.[2] Det var lenge uenighet om Galtene skrev seg fra Ænes i Maurangerfjorden eller Ornes i Sognefjorden. Dagens historikere mener at Ornes, kjent for Urnes stavkirke, er riktig.[3]

Kongshornet%2C_DMR-167969.jpg
Kongshornet kan man se våpenskjoldet til den eldre Galte-ætten, en gullgalte på blå bakgrunn. Galten Gyllenbuste representerer Ynglinga-dynasitet etter Yngve-Frøy gjennom Hårfagres datter Ålof Årbot, og skjellet representerer kristen pilegrimsferd eller sjøen.
Harald_Haarfagres_saga_-_Gyda_1_-_C._Krohg.jpg
Gyda Eiriksdatter førte kongsætten fra Hordaland inn i Galte-familien gjennom datteren Ålof Årbots ekteskap med Tore «Teiande» Ragnvaldsson, og slik kom mannslinjen til Hardanger.

Navnet Galte kommer av villsvin,[4] og våpenskjoldet var derfor et talende våpen. Flere grener av ætten benyttet også våpenskjold av liljer.[5]