Hjelp:Trenger referanse

From Wikipedia, the free encyclopedia

Når det i teksten står en merknad som under – [trenger referanse] – betyr det at noen mener det som står må underbygges med en kilde. Det kan være en bok, en artikkel i en avis, en utgave av et anerkjent tidsskrift, noe som blir sagt i et lydopptak fra radiosending osv. Det viktige er at kilden er god, som BBC, Aftenposten osv. – og tilgjengelig – ikke en blogg eller et privat notat.

Laquote.svg«Carmen» regnes vanligvis som verdens beste opera.[trenger referanse] Raquote.svg

Etter en har lagt inn én eller flere gode kilder kan malen fjernes. Alternativt kan man legge en melding om det i redigeringsforklaring og/eller på artikkelens diskusjonsside, så andre bidragsytere vurderer og gjør det.

Oops something went wrong: