Hjelp:Trenger referanse

From Wikipedia, the free encyclopedia

Når det i teksten står en merknad som under - [trenger referanse] - betyr det at noen mener det som står må underbygges med en kilde. Det kan være en bok, en artikkel i en avis, en utgave av et anerkjent tidsskrift, noe som blir sagt i et lydopptak fra radiosending osv. Det viktige er at kilden er god, som BBC, Aftenposten osv. - og tilgjengelig - ikke en blogg eller et privat notat.

«Carmen» regnes vanligvis som verdens beste opera.[trenger referanse]

Etter en har lagt inn én eller flere gode kilder kan malen fjernes. Alternativt kan man legge en melding om det i redigeringsforklaring og/eller på artikkelens diskusjonsside, så andre bidragsytere vurderer og gjør det.