Meter per sekund

From Wikipedia, the free encyclopedia

Meter per sekund er en avledet SI-enhet for både fart (skalar) og hastighet (vektoriell), definert ved avstand i meter dividert på tid i sekunder. Symbolet er m·s−1, eller tilsvarende, m/s.

I dagligtale, men dimensjons-uriktig, hører man i blant sekundmeter.

Astronomiske målinger oppgir noen ganger hastigheter i kilometer per sekund, hvor en kilometer per sekund tilsvarer 1000 meter per sekund.