Akt prawny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Akt prawny – działanie mające doniosłość prawną i rodzące skutki prawne. Mogą zostać podzielone na indywidualne (adresowane do konkretnie określonych podmiotów[1]) oraz generalne (adresowane do pewnej kategorii adresatów[1]).

Akty prawne wydawane przez kompetentne organy prawodawcze, mocą których ustanawiane są przepisy prawa, nazywane są aktami normatywnymi, aczkolwiek pod tym pojęciem można także rozumieć wszystkie teksty zawierające normy postępowania[2].