cover image

Bozon W

typ cząstek elementarnych przenoszących oddziaływania jądrowe słabe / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Bozon W?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Bozon W (wuon)[1]cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń. Cząstka ta występuje w dwóch podstawowych postaciach: cząstki W+ i jej antycząstki W. Obie mają ten sam spin (równy 1) oraz masę, różnią się tylko ładunkiem elektrycznym.

energia spoczynkowa = 80,385 ± 0,015 GeV[2]
czas połowicznego rozpadu – ok. 3×1025 s
Feynman-W-plus-boson.svg
Symbol bozonu W+ (tzw. sprężynka) stosowany jako oznaczenie bozonu W na diagramach Feynmana

Bozony W przenoszą jeden z ładunków oddziaływania elektrosłabego, jakim jest słaby izospin. Jego wartość wynosi odpowiednio +1 i −1 dla bozonów W+ i W. Bozony W są bozonami cechowania i generują podgrupę SU(2) oddziaływania elektrosłabego.