cover image

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja Jonowa / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

NaHCO
3
→ Na+
+ HCO
3
Dysocjacja_w_wodzie.png
Przebieg dysocjacji elektrolitycznej soli jonowej w wodzie.

Do dysocjacji są zdolne związki, w których występują wiązania jonowe lub bardzo silnie spolaryzowane kowalencyjne. Zdysocjowany roztwór związku chemicznego nazywa się elektrolitem.

Teorię dysocjacji elektrolitycznej ogłosił w roku 1887 szwedzki fizykochemik Svante Arrhenius[1].

W roztworach dysocjacja jest zawsze procesem odwracalnym. Między formą niezdysocjowaną i zdysocjowaną związku występuje w tych warunkach równowaga. W zależności od własności rozpuszczalnika i związku chemicznego, temperatury oraz występowania jonów pochodzących z innych związków równowaga ta może być bardziej przesunięta w stronę formy niezdysocjowanej lub zdysocjowanej związku.

Dysocjacji elektrolitycznej w wodzie ulegają prawie wszystkie rozpuszczalne sole, wszystkie kwasy i zasady. Ujemny logarytm stałej dysocjacji jest miarą ich mocy chemicznej.

Wiele związków chemicznych w stanie ciekłym i gazowym ulega też autodysocjacji, np. autodysocjacja wody przebiega zgodnie z równaniem:

H
2
O + H
2
O → H
3
O+
+ OH

Iloczyn jonowy produktów tej dysocjacji w warunkach normalnych wynosi ok. 10−14[2][3], co oznacza, że stężenie jonów H
3
O+
i OH
wynosi ok. 10−7 mol/dm3. Stała ta jest podstawą skali pH.