Hipotermia – obniżenie temperatury wewnętrznej organizmów stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian[1][2].

Bilans cieplny w przypadku hipotermii jest ujemny: ilość ciepła wytwarzanego w wyniku przemian metabolicznych jest mniejsza niż ilość ciepła traconego przez organizm[1].

Ujemny bilans cieplny może wystąpić w wyniku działania[1]:

  • niskiej temperatury powietrza
  • niskiej temperatury wody
  • szybkiego ruchu powietrza
  • braku izolacji termicznej

Hipotermia towarzyszy estywacji (sen letni) i hibernacji (sen zimowy)[3].

Oops something went wrong: